• French (Fr)
Harrera Gure bezeroak

Gure bezeroak

LOREKIren merkatari estrategia hurbiltazunean eta aholkuetan oinarritua da. Gure bezeroei kalitatezko ekoizpenak eta zerbitzuak eskainiz, zintzotasuna, jarraiki teknikoa, eta ekoizpenn garapenarekin, gure bezeroen gogobetetzea segurtatzen indartzen gira egunero.

Lilizaintza - Mintegiak - Ortuzaintza - Arborikultura, mahastizaintza - Gune berdeak
Kirol zelaiak
- Golf zelaiak - Laborantza biologikoa - ALaborantza konbentzionala - Inausleak
Obra publikoak
- Ondarkin kudeaketa sindicatak - ondarkin kudeatzaileak
Agro-elikadura industriak - Egur industriak - Konposta guneak
Egur-tratamendu guneak - Egur-erregai galdara industrialak

LILIZAINTZA

Lurrustel ezberdinak ereintzea, adar-altxatzea eta ontzi-aldaketentzat.
Lilizaintza ongarriak
Medeagarri organikoak, ongarri organiko eta organo-mineralak lurrean landatzeko.
Kare medeagarriak, ostra maskor txikituekin.

MINTEGIAK

Bidertze lurrustelak, ontzi-aldaketa lurrustelak (basotxoak, ontziak...)
Hedapen egituratuzko, azote eta disolbagarri ongarriak
Medeagarri organikoak, ongarri organiko eta organo-mineralak lurrean landatzeko.
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
Koko zuntzezko dizkak ontzien estaltzeko...
Mintegi ondarkinen birziklapena

ORTUZAINTZA

Bidertze lurrustelak
Medeagarri organikoak, ongarri organiko eta organo-mineralak lurrean landatzeko.
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
Bio-bizigarriak

ARBORIKULTURA, MAHASTIZAINTZA

ORBELA landatze eta GERMIFLOR medeagarri organikoak
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
ongarri organiko eta organo-mineralak.

GUNE BERDEAK

Gune berdeentzako lurrustelak : lurraren hobetzeko, ordezkatzeko, ontzien betetzeko, zuhaitz eta zuhaixken landatzeko, txilar-landareen landatzeko, sorospila ezarri aintzineko lurraren prestatzeko.
Lur-estalgiak landare guneentzat : egur azalak, egur porroxkak, kolorezko egur porroxkak, pozzolana, eta koko zuntzezko tapizak...
ORBELA landatze eta GERMIFLOR medeagarri organikoak
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
Karezko medeagarriak
ongarri organiko eta organo-mineralak, Hedapen egituratuzko, azote eta disolbagarri ongarriak, bio-bizigarriak
Sorospil, sorospil lilitu haziak, lili erraboilak
Recyclage déchets verts, élagats, souches (Itxassou), broyage sur chantiers.

KIROL ZELAIAK

Sorospil lurrustelak : hare-organiko nahasketak, sorospilen mantentzeko (ber-betetzea, estaltzea), sortzeko, (substratu osoa, substratu kontzentratuak, ereintze oinarriak) eta sorospil lauki ziloen betetzea.
ORBELA landatze eta GERMIFLOR medeagarri organikoak
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
Medeagarri mineralak : buztin porroxkak, zeolita...
Sorospil ongarriak : ongarri organiko eta organo-mineralak, azote eta disolbagarri ongarriak...
Sorospil haziak, sorospil babesa biologikoa, sorospilen analisia.
Recyclage tontes et déchets verts (Itxassou)
Préparation et réfection de terrains : criblage et mélange des substrats sur chantier.

GOLF ZELAIAK

Sorospil lurrustelak : hare-organiko nahasketak, sorospilen mantentzeko (ber-betetzea, estaltzea), sortzeko, (substratu osoa, substratu kontzentratuak, ereintze oinarriak) eta sorospil lauki ziloen betetzea.
ORBELA landatze eta GERMIFLOR medeagarri organikoak
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
Medeagarri mineralak : buztin porroxkak, zeolita...
Sorospil ongarriak : ongarri organiko eta organo-mineralak, azote eta disolbagarri ongarriak...
Sorospil haziak, sorospil babesa biologikoa, sorospilen analisia.
Belar-mozte eta landare ondarkinen birziklapena (Itsasu)
Zelaizn prestaketa eta arraberritzea : baheketa eta lurrustelen nahasketan zalai bertan.

LABORANTZA BIOLOGIKOA

Sustrai lurdun bio-lurrustelak
Lilizaintza lurrustelak ongarri organikoekin
Medeagarri organikoak
Karezko medeagarriak, ostra maskor txikituekin
ongarri organiko eta organo-mineralak, bio-bizigarriak
Laborantza bio-konposta (konposta berdea, landare konposta mistoa) eta laborantza lur-estalgiak.
Ko-konposta egiturak
Bertako konposta nahasketa eta airestatzea

LABORANTZA KONBENTZIONALA

Laborantza konposta (konposta berdea, landare konposta mistoa) eta laborantza lur-estalgiak.
Ko-konposta egiturak
Bertako konposta nahasketa eta airestatzea

INAUSLEAK

Arbol ondarkinen birziklapena (Itsasun) > konposta, erregai gisa balioztapena
Bertako txikitzea

OBRA PUBLIKOAK

Arbol ondarkinen birziklapena (Itsasun) > konposta, erregai gisa balioztapena
Bertako txikitzea

ONDARKIN KUDEAKETA SINDIKATAK - ONDARKIN KUDEATZAILEAK

Itsasuko LOREKI-ren konposta gunean, landare ondarkinak (ondarkindegiak...), itsas-egurra, bio-ondarkinak (etxez-etxe...) > aterbepeko konposta airestatuai, motzondoak, egur lodiak > txikitzea, baheketa eta  erregai gisa balioztapena

Lescar-ko konposta gunean, onderkindegi, eta gune berde mantentze enpresen landare ondarkinak > konposta berdea,  etxez-etxe bilduak diren ondarkinak > konposta nabarra, (SMTDak hornitzen dituen ondarkinen balioztapena eta salemnta LOREKIk segurtatzen ditu).

Bilketa plataformak :
- Ondarkin berdeak > txikitzea (Txikigailu "lasterra"), Itsasun konpostaketa ala ez.
Txikituak diren ondarren bahetzea > bi neurriz (arina ala arteko, lodien kentzea)
Txikituak diren ondarkinen bahetzea eta plastika zatien kentzea > 2-3 zatiz ( arina +/- artekoa, lodien kentzea, eta harrien eta plastika zati arinen kentzea)
. Motzondoak, egur zati lodiak, itsasko egurra :
> txikitzea (txikigailu "motela"),  Itsasun konpostaketa ala ez
xikituak diren ondarren bahetzea > bi neurriz (arina ala arteko, lodien kentzea)
Txikituak diren ondarkinen bahetzea eta plastika zatien kentzea > 2-3 zatiz ( arina +/- artekoa, lodien kentzea, eta harrien eta plastika zati arinen kentzea)


. Ondarkindegiko egurra, eraispen egurra
Txikitzea, burdin zatien kentzea (txikigailu "motela").
Txikituak diren ondarren bahetzea > bi neurriz (arina ala arteko, lodien kentzea)
Txikituak diren ondarkinen bahetzea eta plastika zatien kentzea > 2-3 zatiz ( arina +/- artekoa, lodien kentzea, eta harrien eta plastika zati arinen kentzea)

AGRO-ELIKADURA INDUSTRIAK

Ondarkin organikoen (salbu uren-tratamendu lohiak) birziklapena Itsasun > aterbepeko konpostaketa airestatua

EGUR INDUSTRIAK

Tratatuak ez diren egurren birziklapena Itsasun > konpostaketa, ala erregai gisa balioztapena.
Bertako txikitzea
Bertako bahetzea
Txikituak ala bahetuak diren egurren tratamendua

KONPOSTAKETA GUNEAK

Erregai egurren hornikuntza ala bertako prestaketa :
Bertako txikitzea
Bertako bahetzea
Plataforma kudeaketa orokorra
Airearen xertatzeko biofiltro zubstratuen hornikuntza (ur-tratamenduen lohien konposketa)


EGUR TRATAMENDU GUNEAK

Erregai egurren hornikuntza ala bertako prestaketa :
Bertako txikitzea
Bertako bahetzea

EGUR-ERREGAI GALDARA INDUSTRIALAK

Erregai egurren hornikuntza ala bertako prestaketa :
Bertako txikitzea
Bertako bahetzea