matières organiques – produits du sol – production & recyclage

contact@loreki.fr – 05 59 29 23 63

  • fr
Image Alt

Enpresa

Enpresa

Istorioa

Loreki 1985-etik

LOREKI Konpainia, kapital aldakorreko SCOP SARL, 1985eko uztailean sortu zen Itxassou-n. Ingurumena zaintzeak, ekonomia sozialak, tokiko garapenak eta beren lanpostuak sortzeak bultzatutako 4 gazteek asmatuta. Euskal Herrian erabili gabeko baliabide organikoak garatzeko ideiareki. Gaur egun hogeita hamar operadore inguru ditu, 3 gunetan banatuta. Bereziki konposta egiten, erregai, baratze lehengaien ekoizpenean eta baheketa/birrintze zerbitzuetan espezializatuta dago.

1985

SCOP-aren SORKUNTZA

1995

Hondarkin berdeen berziklapena konspotagintzaren bidez eta txikitze/bereizte prestazioak

2005

Hondarkin hartzigarrien berziklapena

2006

Lescar-eko plataformaren kudeaketaren merkuaren lorpena

2008

Energiarendako egurraren ejkoizpenaren garapena (bereiste / txikitze eta salmenta)

2012

Landeregintza eta baratzegintzako produktuen denda baten berreskuraketa baionan

2015

Hastingues-en egurrarendako plata forma baten sorkuntza

Kooperatiba
nortasuna

Bere Sortzetik, Loreki SCOP bat da (Société Coopérative Ouvrière de Production). Langile guziak SCOP-aren bazkide bilakatzea da helburua. Biltzar nagusier parte hartzen dute eta bakotsak hein bereko bozka bat badu.
Justizia soziala eta elkartasuna sustatuta, soldata eskala neurrizkoa da eta langile guztiek irabaziak partekatzeko hitzarmen bat dute.
Irabaziak batez ere langileei (% 45) eta zatiezinak diren erreserbei (% 45)eta bigarrenik akziodunei (% 10) bereizten dira. Bere egoera dela eta, konpainia talde handietatik independentea da.

Kalitatea

Kalitatea Lorekin agertzen da helduden puntuekin:
– Lekuen itxura : garbitasun, artatzea, seinalaztapena, harrera…
– sartzeen menperatzea : argibide fitxen betetzea, sartzen diren produktuan begiztatzea,desonespen fitxen egitea…
– kanpoko lanen ibilkera : epe errespetatze, sekuritate, matxuren kudeaketa
– saltzen diren produktuen ebaluaketa: barne kontrolen egitea (pH, konduktibitate, hazien ateratze entseguak; garbitasun entseguak konpostendako…) bai eta ere kanpoko laboratoriekin produktuen begiztatzea, NFU 44-051 (lurrendako) eta NFU 44-551 (konpostendako) araudiak errespetatuak direla.
– Bezeroekin ditugun harremanak. Beti aintzinatzea eta bezeroen kontseilatzea dugu helburu. Haien beharren arabera produktu hoberenak kontseilatzen edo sortzen saiatzen gira, onestasun hoberenean. Salmenta ez da lehen helburua bezeroaren gogobetetzea baizik

Nortasun
ekologikoa

Laborantxa organikoa eta biodibertsitatearen sustengaketa
Lorekiren sorpundu eta helbidea da. Ispiritu horrekin, enpresak garatu ditu produktu eta teknikak erreserba naturalan ahal bezainbat mantentzeko:
– Konpostatzea : Landare hondarkinan deegitea mikroorganismoeri esker. Horri esker materia erabilgarria bilakatzen da laborantsa organikoan.
– Ongarri eta emendakin organikoen salmenta ongarri mineralen ordez. Helburua da lurraren oreka mantentzea eta ereserba naturalak babestea. Germiflor, Bochevo eta O’Green ongarri organikoari esker, Lorekik baratzezain guzien galdeer erantzuteko parada du. Ere, gisuaren ordez ostra txikitua proposatzen da.
– Estalgi naturalen saltzea, bi eraginekin : nahi ez diren belarren hedatzea ttipitzea eta lurra airestatua atxikitzea lehenik, eta deskonposaketa denboran lurra berri aberastea estruktura eta karbonoa ekarriz.

Gehiago jakiteko

RÉGLEMENTATION
La plateforme de LOREKI à Itxassou fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis juillet 1996, tandis que la plateforme de Lescar dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation depuis octobre 2009.
Du fait de son classement sous le régime de l’autorisation, LOREKI fait l’objet d’un contrôle environnemental régulier par l’administration.
En outre, Loreki dispose depuis septembre 2012 d’un agrément sanitaire pour le compostage de sous-produits animaux.

CERTIFICATION ISO 14001
En juin 2007, LOREKI a décidé de mettre en place un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 afin de maîtriser les impacts environnementaux significatifs générés par ses différentes activités, ce qui lui a permis d’obtenir la certification ISO 14001 concernant l’exploitation de ses plateformes de valorisation de matières organiques et la distribution de produits horticoles (Itxassou et Lescar) en juillet 2008. Celle-ci a été renouvelée depuis.
Certificat ISO 14001
Politique environnement
En outre des actions sont menées en interne pour l’entretien de nos espaces verts.
– Pas de recours aux produits phytosanitaires (désherbage manuel, thermique et au rotofil )
– Fauchage espacés des zone enherbées sur la partie arrière du site
– Pelouse fleurie dans les zones difficiles à entretenir
Des actions sont également menées en externe :
– Soutien à des structures locales agissant en faveur de l’agriculture biologique (association BLE et Civan Bio Béarn, SCIC Garro)
– Soutien aux Jardins Familiaux de Bayonne et Pau.
– Participation à la Bourse aux plantes de Bayonne.

PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DE RESSOURCES RENOUVELABLES
Loreki a investi dans plus de 200 m2 de panneaux photovoltaïques en couverture de ses bureaux et de son magasin. Ils produisent de l’électricité depuis septembre 2010. La plateforme d’Hastingues est quant à elle équipée de 1800 m2 de panneaux photovoltaïques.
En outre, le développement de la filière bois énergie au sein de l’entreprise permet de fournir de la biomasse locale auprès de chaufferies industrielles ou collectives implantées sur le territoire.

BILAN CARBONE
Pour compléter sa politique environnementale, Loreki a entrepris en 2011 un bilan carbone de ses activités en partenariat avec l’Apesa.
La conclusion de l’activité de Loreki fait apparaître que 86% des émissions résultent de 3 postes :
– Utilisation des terreaux et composts chez les clients (dégradation des produits)
– Energie : consommation de fuel
– Frêt : approvisionnement en matières premières, livraison de produits, déplacements des machines en chantiers.
En tenant compte des puits de carbone générés par l’activité, Loreki est globalement non émettrice en gaz à effet de serre :
– Production de bois énergie : évite la consommation d’énergie fossile.
– Utilisation de terreaux et de composts : évite l’utilisation d’engrais de synthèse et retour au sol du carbone.
Globalement la valorisation de matières organiques pour en faire des amendements organiques ou de l’énergie (bois) est une opération bénéfique en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Osasuna
eta laneko segurtasuna

2012-tik geroztik, Lorekik erabaki du bere partadaideak lan segurtasun eta arriskuen menperatze programan sartzea.
Ekintza horiek helburu gisa dute lan prozesu bakoitzean langilea prestatzea arriskuen menperatzen eta sanoki lan egiten. Horrela bakotxak bere egoera egokitzen ahal du lan postuaren arabera.

+ GEHIAGO JAKIN

Horra lan segurtasun horren adibide batzu:
-Lan gehiengoen mekanizazioa
– Partaide guziek seguritatezko jantziak badituzte
– Partaide bakotxak urtero hitz ordu bat badu laneko medikuekin (Simetra)
– Seinalazpen egokia lan tokietan
-Erabilitako materialaren egokitasuna legeari arabera
– Formakuntzan laneko ziurtasunaz
– Istripu edo su egoeretako jokaera